Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Với cơ sở lưu trú du lịch không niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định bị phạt tiền đến 1 triệu đồng. Đặc biệt, nếu có hành vi bán hàng hóa không đúng giá niêm yết bị phạt tiền từ 5 triệu đồng - 10 triệu đồng.

Với hành vi tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ có thể bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8.

Hương Nguyễn