Tham dự có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng; Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số tỉnh thành địa phương và các Tập đoàn, doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ số…

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định, Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 Phát triển CPĐT với quan điểm bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển CPĐT. 

Đồng thời qua đó sẽ rút ra bài học, khắc phục hạn chế, tìm kiếm mô hình tốt trên thế giới phù hợp với thực tiễn Việt Nam, thực tiễn từng tỉnh, thành phố để tư vấn, tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương nhằm sớm đạt được mục tiêu xây dựng CPĐT được đề ra tại Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2019 về một số giải pháp nhiệm vụ trọng tâm phát triển CPĐT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội thảo.

Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Chính phủ, việc xây dựng hạ tầng Chính phủ điện tử tại Việt Nam trong năm 2019 đã có nhiều bước tiến quan trọng. 

Đầu tiên là việc Bộ TT&TT xây dựng dự thảo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 và đưa ra dự thảo Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia được triển khai tích cực, tiêu biểu như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, BHXH, tài chính, tài nguyên môi trường… tạo nền tảng dữ liệu đồng nhất cho hệ thống Chính phủ điện tử vận hành.

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc gia về CPĐT.

Hiện Bộ TT&TT đã triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước đến các đơn vị (100% các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 93,4 % quận, huyện, thị xã). Bên cạnh đó, các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp có nhiều bước tiến. 

Cụ thể như Văn phòng Chính phủ đẩy mạnh thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia với 4 nội dung chính, gồm: Nâng cao cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tích hợp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp; cung cấp nền tảng đăng nhập, thanh toán trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp hệ thống phản ánh, kiến nghị. Tính đến quý II năm 2019, cấp địa phương đã cung cấp 43.369 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trao đổi với các đại biểu bên hành lang Hội thảo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, việc triển khai CPĐT là xu hướng tất yếu, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Đảng, Nhà nước luôn coi việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới tạo khả năng đi tắt, đón đầu, thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng, trở thành nền tảng cho việc triển khai xây dựng CPĐT.


Anh Khoa