Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự buổi làm việc.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 192-KH-BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, trong các ngày 30-11 và 3, 4-12-2018, Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng để kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Kết quả cho thấy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác đấu tranh PCTN, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Các cơ quan Công an đã khởi tố 154 vụ án tham nhũng kinh tế chuyển Viện Kiểm sát 123 vụ, tam đình chỉ 29 vụ, đang điều tra 2 vụ. 

Qua đó thu hồi, tạm giữ, kê biên tài sản của 22 vụ án tham nhũng và 58 vụ án về kinh tế; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án; tích cực tổ chức thi hành án để thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan trong công tác thu hồi tài sản được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Dự thảo báo cáo đã chỉ rõ một số hạn chế trong thu hồi tài sản và nguyên nhân; đồng thời kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Tòa án Nhân dân tối cao một số vấn đề về hoàn thiện quy định pháp luật trong việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, kiểm tra, làm rõ việc xử lý vật chứng trong một số vụ án cụ thể; kiến nghị với Ban Thường vụ Thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về PCTN, nhất là công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Văn Thịnh - V.H.