Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ đã nhất trí cao việc ban hành cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Ninh Thuận là rất cần thiết.

Tuy nhiên, để chủ động kịp thời nắm bắt tình hình, tạo thuận lợi cho công tác thẩm định, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Tỉnh Ninh Thuận cần làm rõ thêm một số nội dung đã thảo luận tại buổi làm việc.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng ghi nhận những kiến nghị trên và cho rằng các kiến nghị trên của tỉnh Ninh Thuận xuất phát từ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư, nâng cao đời sống của nhân dân, sẽ được Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu xem xét trong quá trình thẩm định đề án tổng thể các cơ chế đặc thù cho Ninh Thuận khi trình Bộ Chính trị.

Trước đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã thực hiện chuyến khảo sát thực địa tại hai địa điểm được chọn để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận: Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Tại hai địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đồng chí Trưởng Ban đã trao đổi với lãnh đạo địa phương và tỉnh Ninh thuận về những vấn đề xung quanh công tác triển khai thực hiện dự án Di dân, tái định cư

Dũng Liêm