Tại buổi tập huấn, đội ngũ điều tra viên (ĐTV) Công an các đơn vị, địa phương được tập huấn theo các nhóm đối tượng điều tra. Cụ thể, nhóm 1 gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân Công an, hợp đồng không xác định thời hạn đang công tác và đang chờ nghỉ hưu; nhóm 2 gồm bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn lệnh bắt giam đang bị tạm giam trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ của Công an các quận, huyện.

Quang cảnh tại buổi tập huấn.

Để cuộc tổng điều tra diễn ra an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đề ra, Thượng tá Bùi Trung Thành đề nghị: các thành viên trong Ban Chỉ đạo CATP căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện theo kế hoạch. Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, tổ chức nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, tài liệu, nơi làm việc, các cơ quan, đơn vị nơi diễn ra các hoạt động tổng điều tra; chú ý các địa bàn phức tạp về ANTT, đặc biệt là đối với các trại tạm giam, nhà tạm giữ, nơi xử lý tài liệu...

Sau hội nghị này, các ĐTV tham dự hội nghị sẽ về tự tổ chức tập huấn cho các ĐTV là cán bộ đội Tham mưu tổng hợp hoặc đội Chính trị Hậu cần chưa được tập huấn tại đơn vị. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện tổng điều tra. Thời gian bắt đầu từ 0h ngày 1-4 đến ngày 25-4-2019.


Văn Thịnh