Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đồng chí là thành viên của Ban chỉ đạo.

 Về phía tỉnh Đắk Nông có các đồng chí Lê Diễn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

Về phía tỉnh Đắk Lắk, có đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Nông

Phát biểu chỉ đạo, quán triệt mục đích, nội dung, yêu cầu tại các buổi làm việc của Đoàn công tác, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là cuộc kiểm tra thường xuyên của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ở các đơn vị, địa phương. Việc kiểm tra sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện, phòng ngừa, xử lý tham nhũng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Qua kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng ở các đơn vị, địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông

Tại buổi làm việc, Tổ công tác của Ban chỉ đạo đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông và Đắk Lắk trong năm 2019. 

Theo đó, trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Đắk Nông đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, đối với tỉnh Đắk Nông đã xử lý, kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, được dư luận rất đồng tình. Qua công tác kiểm tra của Đoàn công tác sẽ giúp địa phương phát huy được những mặt mạnh, khắc phục mặt hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng những năm tới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận, đánh giá cao về những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông trong thời gian qua, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương, đặc biệt là việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Lãnh đạo Công an Đắk Nông đón Bộ trưởng Tô Lâm tại buổi làm việc

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Bám sát những mục tiêu, quan điểm giải pháp của Đảng xác định trọng tâm, trọng điểm trong phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra những vấn đề đã kết luận sau thanh kiểm tra.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm

Thực hiện nghiêm các quy định về về nêu gương, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Kết hợp giám sát thường xuyên với thanh tra, kiểm tra đột xuất những nơi có nguy cơ tham nhũng cao, những nơi có dư luận về tiêu cực về tham nhũng. 

“Nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng còn rất nặng nề, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk và Đắk Nông, lãnh đạo các cấp chính quyền không được chủ quan, thoả mãn với những kết quả đạt được và phải nhận diện rõ những nguy cơ, nhận thức sâu sắc mục tiêu, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, khắc phục những tồn tại hạn chế, tạo chuyển biến mạnh hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công và cán bộ, chiến sỹ Công an Đắk Nông

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ của 2 tỉnh cần tập trung nghiên cứu, đánh giá công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng tại địa phương; quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn vì đây là lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng; chú trọng công tác quản lý tài chính; tăng cường công tác thu hồi tài sản sau xử lý tham nhũng…

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục xem xét, làm rõ những tồn tại, khó khăn trong phòng, chống tham nhũng để kịp thời đề ra những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục hoặc đề xuất, kiến nghị cụ thể với Chính phủ, với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác cũng đã đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Đắk Nông. Tại đây, Bộ trưởng cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà tưởng niệm.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Công an Đắk Nông trong các mặt công tác năm 2019.

Bộ trưởng Tô Lâm trao bức tranh Hồ Chủ tịch tặng cán bộ, chiến sỹ Công an Đắk Nông

Bộ trưởng lưu ý, Công an Đắk Nông tiếp tục làm tốt hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; phát huy vai trò tham mưu và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông… tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh gắn với chăm lo chính sách, nhất là với cán bộ, chiến sỹ đảm nhiệm các chức danh Công an xã để đội ngũ này luôn yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Văn Thành