Chiều 9-1, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), sau gần hai tháng làm việc, Đoàn công tác số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lí kinh tế, chức vụ tại một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố dự thảo kết luận tại Lâm Đồng

Buổi làm việc còn có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn công tác cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan. 

Sau khi công bố nội dung dự thảo, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã dành thời gian lắng nghe, nắm bắt thêm các nội dung liên quan; ghi nhận ý kiến giải trình cũng như phản biện, kiến nghị của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng về những nội dung trong dự thảo kết luận.

Bên cạnh đó, Đoàn Công tác cũng đánh giá những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lí kinh tế, chức vụ, công tác phát hiện và xử lí tham nhũng tại tỉnh Lâm Đồng.

Khắc Lịch