Trên cơ sở các cuộc làm việc này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương  đã ra kết luận về sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015; Ban Cán sự Đảng UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 và một số cá nhân, trong đó có ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. 

Sau thông báo trên, TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm điểm các cá nhân liên quan, báo cáo với Trung ương (do có nhân sự thuộc Bộ Chính trị quản lý). Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ họp và báo cáo Bộ Chính trị để quyết định có hay không hình thức kỷ luật, sau đó Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu quyết định. 

Sau khi Bộ Chính trị có quyết định chính thức, TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý cụ thể về mặt Đảng, chính quyền với các tập thể, cá nhân liên quan. Hiện UBND Thành phố đã tổ chức kiểm điểm cán bộ do UBND Thành phố quản lý sau kết luận của Thanh tra Chính phủ. Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, đây là bài học sâu sắc đối với thành phố. Từ đó thành phố cần khắc phục 3 vấn đề là làm đúng quy chế cấp uỷ các cấp; làm đúng pháp luật và tự giám sát cũng như để nhân dân giám sát.

Đ.Thắng