Trong giai đoạn 2017-2020, các tập thể, các nhân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp cho lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 1.633 tỷ đồng. Cụ thể, hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và môi trường đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, đóng góp hơn 271 tỷ đồng.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh.

Các tổ chức, cá nhân cũng đã đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội số tiền 1.362 tỷ đồng, để thực hiện chăm lo cho người nghèo (hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và hộ khó khăn, tặng quà tết, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương,…), công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội từ thiện (bếp ăn nhân đạo, xe cứu thương,…), cứu trợ nhân đạo, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn,…

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại lễ vinh danh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, lễ vinh danh là dịp để ghi nhận những thành quả và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và công tác an sinh xã hội. Đồng thời đánh giá những kết quả đạt được của phong trào xã hội hóa đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình và đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh.

Dịp này, tỉnh An Giang vinh danh hơn 160 tổ chức và 170 cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều đóng góp bằng tiền mặt (hoặc hiện vật, công lao động quy tiền) trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 và phong trào thi đua trong lĩnh vực xã hội hóa, an sinh xã hội giai đoạn 2020-2025.


Trần Lĩnh