Số liệu cụ thể, tại báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, xử lý tài sản nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản La Văn Thịnh cho biết: 6 tháng đầu năm 2016, cả nước tăng 613 tài sản, với tổng nguyên giá là: 1.501,01 tỷ đồng.

Trong số này, tài sản là đất tăng 63 khuôn viên, với diện tích là: 185.972m², nguyên giá 441,65 tỷ đồng; Nhà tăng 339 cái, với diện tích sàn sử dụng là: 177.580m², nguyên giá: 820,38 tỷ đồng; ôtô tăng 171 chiếc, nguyên giá: 156 tỷ đồng (trong đó, mua mới 56 chiếc; nhận điều chuyển 115 chiếc); tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản: 40 tài sản, với nguyên giá: 89,07 tỷ đồng.

Song song với tài sản tăng, Bộ Tài chính cũng cho biết có 779 tài sản giảm, với tổng nguyên giá là 746 tỷ đồng. Trong đó, đất giảm 69 khuôn viên, với diện tích là 190.585m², nguyên giá 275,25 tỷ đồng; nhà giảm 296 cái, với diện tích sàn sử dụng là 93.571m², nguyên giá 192,62 tỷ đồng; ôtô giảm 384 chiếc, nguyên giá 175,20 tỷ đồng (Trong đó, điều chuyển 106 chiếc, thanh lý 264 chiếc, bán, chuyển nhượng 2 chiếc, giảm khác 12 chiếc); Tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản giảm 30 tài sản, với nguyên giá 102,94 tỷ đồng.

5 tháng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 33 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, về việc điều chuyển xe công và con số 7.000 xe công thừa, đại diện Cục Quản lý công sản cho biết: tính từ ngày 1-1-2016 đến 17-6-2016, khối bộ, ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện điều chuyển 20 xe ôtô với tổng nguyên giá 12,33 tỷ đồng cho các bộ, ngành địa phương có nhu cầu sử dụng theo quy định; thực hiện thanh lý 264 xe ôtô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng; giá trị còn lại 0,39 tỷ đồng. 

Về tình hình rà soát, sắp xếp xe ôtô công, đến ngày 16-6-2016, đã có 35/43 bộ, ngành và 45/63 địa phương gửi báo cáo rà soát, sắp xếp xe ôtô về Bộ Tài chính. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã quá thời hạn 3 tháng, nhưng vẫn còn lại 8/43 bộ, ngành và 18/63 địa phương chưa có báo cáo rà soát, sắp xếp xe ôtô phục vụ công tác chung gửi Bộ Tài chính. 

Trước đó, rà soát của Bộ Tài chính cho thấy, hàng loạt bộ, ngành, địa phương đều dư thừa xe công với tổng số xe dư thừa lên tới 7.000 chiếc. Song, điều khiến dư luận đặt ra là trong khi xe công đang dư thừa với một con số rất lớn nhưng trong năm 2015 vẫn có hơn 600 xe công được sắm mới, và 6 tháng đầu năm, mua mới thêm 56 chiếc. 

Dù theo Bộ Tài chính, việc xe công dư thừa là do “chiếu” theo quy định mới, và chỗ thừa vẫn thừa, chỗ thiếu vẫn thiếu, nhưng với chi phí vận hành trung bình một chiếc ôtô công là 320 triệu đồng/năm, tổng cộng khoản tiền chi phí cho bảo trì và vận hành 7.000 xe công dư thừa là 2.240tỉ đồng.

Riêng về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, ông La Văn Thịnh cho biết, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với khoảng 154.681 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích khoảng 3.006 triệu m² đất và 139,4 triệu m² nhà; các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 123.413 cơ sở với tổng diện tích là 1.965,7 triệu m² đất và 115 triệu m² nhà; trong đó giữ lại tiếp tục sử dụng khoảng 1.856,2 triệu m² đất, 108,3 triệu m² nhà; bán, chuyển nhượng gần 6,3 triệu m² đất; thu hồi trên 9 triệu m² đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên 3,3 triệu m². 

Thông qua việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, ngoài việc huy động nguồn lực trực tiếp từ nhà, đất bổ sung nguồn vốn vào ngân sách nhà nước để chi cho đầu tư phát triển, còn huy động được nguồn vốn từ các nhà đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch của địa phương với các dự án xây dựng chung cư, văn phòng cho thuê, khách sạn, thương mại - dịch vụ góp phần chỉnh trang đô thị mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

Tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương trên phạm vi cả nước đạt trên 35.000 tỷ đồng. Về công tác quản lý tài chính đất đai, số thu tiền sử dụng đất là 33.183 tỷ đồng. 

Như vậy, so với dự toán Quốc hội giao năm 2015 là 39.000 tỷ đồng/năm, số thu tiền sử dụng đất đến hết tháng 5-2015 đạt 57% kế hoạch năm; số thu tiền thuê đất là 8.486 tỷ đồng; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 2.477 tỷ đồng…

Lệ Thúy