Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ, đại biểu của các cơ quan Trung ương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 để đảm bảo quá trình tổ chức Đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân; đóng góp ý kiến về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và cho ý kiến về các tờ trình xin ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội IX MTTQ Việt Nam, tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII, tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX… Bên cạnh đó, thảo luận, phân tích những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác Mặt trận năm 2018, từ đó thống nhất nhận định, đề ra giải pháp khắc phục cho năm 2019 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị cũng nghiên cứu, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm Kết luận 01, 02 của Đoàn Chủ tịch về “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo”; lấy phiếu tín nhiệm của các đồng chí trong đoàn Chủ tịch đối với thành viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Hội nghị đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, trong đó, tập trung tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đã tạo ra nhiều hiệu quả tích cực. Nổi bật từ các nguồn quỹ vận động được, MTTQ Việt Nam các địa phương đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa gần 18.000 căn nhà Đại đoàn kết; kết hợp vận động các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp tặng gần 2,8 triệu suất quà trị giá hơn 1.152 tỉ đồng cho các hộ nghèo; tiếp nhận hỗ trợ những người dân bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn hơn 101 tỉ đồng.

Theo TTXVN