Ngày 21-11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố Kết quả xử lý vi phạm đối với các cơ quan báo chí đăng thông tin sai sự thật về việc nước mắm có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định.

Theo Bộ TT&TT, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi xem xét nội dung thông tin trên báo chí, Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ Công an đánh giá mức độ sai phạm trong thông tin của 50 cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, phân làm 3 loại: Cơ quan báo chí thông tin sai sự thật gây phương hại đến lợi ích quốc gia; Cơ quan báo chí thông tin sai sự thật gây hậu quả rất nghiêm trọng; Cơ quan báo chí thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, Báo Thanh niên chịu mức phạt hành chính 200 triệu đồng, mức phạt tiền cao nhất đối với vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí do đã thông tin sai sự thật gây phương hại đến lợi ích quốc gia theo điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Đối với lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các ban, nhà báo, phóng viên của Báo Thanh niên có liên quan đến sai phạm, khi có kết quả xử lý kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét xử lý các cá nhân theo quy định của Luật báo chí.

Đối với Các cơ quan báo chí bám sát sự kiện, đăng tải kết quả công bố của cả Báo Thanh niên và Vinastas, đã thông tin sai sự thật có gỡ bài nhưng đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính chưa thực hiện cải chính, xin lỗi, gồm 8 cơ quan báo chí.

Căn cứ nội dung thông tin trong các bài viết và mức độ ảnh hưởng thông tin của cơ quan báo chí đến dư luận xã hội, Bộ TT&TT đã xử phạt từ 40 triệu đến 50 triệu đối với 8 cơ quan báo chí này.. 

Đồng thời, Bộ TT&TT yêu cầu  các cơ quan báo chí trên thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định pháp luật. Đối với cá nhân, khi có kết quả xử lý kỷ luật của các cơ quan chủ quản, Bộ TT&TT sẽ xem xét xử lý các cá nhân theo quy định của Luật báo chí.

Đối với các cơ quan báo chí chỉ đăng thông tin về 1 kết quả khảo sát của Báo Thanh niên hoặc Vinastas, đã thông tin theo kết quả công bố sai sự thật có gỡ bài nhưng đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính chưa thực hiện cải chính xin lỗi (gồm 41 cơ quan báo chí), căn cứ nội dung thông tin trong các bài viết và mức độ ảnh hưởng thông tin của cơ quan báo chí đến dư luận xã hội, Bộ TT&TT xử phạt 41 cơ quan báo chí từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan và thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định pháp luật.

H.Thanh