Mỗi phần quà gồm 5m vải lụa và 500.000 đồng. Cũng trong dịp này, tỉnh cũng có 145 cụ trên 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà với định mức 200.000 đồng/suất (gồm 100.000 đồng tiền quà và 100.000 đồng tiền mặt).

N.H.Khôi