Theo đó, 10 sự kiện được đề xuất gồm: 

1. Quốc hội thông qua nghị quyết số 54/2017/QH 14 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. 

2. TP Hồ Chí Minh thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng.

3. TP Hồ Chí Minh công bố đề án xây dựng thành phố thông minh. 

4. Tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thành phố khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. 

5. TP Hồ Chí Minh thu hút hơn 6 triệu lượt du khách quốc tế. 

6. TP Hồ Chí Minh nỗ lực lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. 

7. Tập trung giải quyết kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cửa ngõ thành phố. 

8. TP Hồ Chí Minh bỏ hộ khẩu trong tuyển dụng công chức, viên chức. 

9. TP Hồ Chí Minh chung tay, góp sức cùng cả nước khắc phục thiên tai. 

10. Tổ chức thành công Lễ hội văn hóa thế giới TP Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017.

Hải Âu