Trong tuyên bố chung của hội nghị về chuẩn bị ứng phó dịch Ebola, các nhà lãnh đạo, đại diện ngành Y tế của 10 nước ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng các tổ chức khu vực và quốc tế liên quan còn cho hay, hội nghị đã tập trung thảo luận về các phương thức, biện pháp củng cố, tăng cường các cơ chế khu vực và nâng cao năng lực quốc gia nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ebola cũng như ngăn chặn các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Hội nghị cũng nghe Trưởng đại diện Liên hợp quốc về ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola, Anthony Banbury, Bộ trưởng Y tế Sierra Leone Abu Bakarr Fofanah tóm lược diễn biến của dịch Ebola tại khu vực Tây Phi, cũng như sự phối hợp ứng phó toàn cầu đối với dịch bệnh nguy hiểm này; nghe Giám đốc Văn phòng WHO khu vực Đông Nam Á (SEARO) và Giám đốc Văn phòng WHO khu vực Thái Bình Dương (WPRO) giới thiệu về các hoat động cũng như sự chuẩn bị trong khu vực để đối phó với Ebola.

Chu Nguyễn