Từ ngày 9 đến 17/3/2015, Khóa họp thường niên lần thứ 58 của Ủy ban về ma túy Liên hợp quốc (CND58) và phiên họp đặc biệt của CND58 để chuẩn bị cho Kỳ họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về vấn đề ma túy toàn cầu năm 2016 được tổ chức tại Thủ đô Viên, nước Cộng hòa Áo với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các vùng lãnh thổ, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ. Đoàn công tác Bộ Công an, do Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại hội nghị.

Khóa họp thường niên lần thứ 58 sẽ tập trung vào một số nội dung chính như: Vai trò hoạt động của CND và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC). Khóa họp sẽ nghe báo cáo của UNODC về vấn đề này; thông thường báo cáo sẽ nêu kết quả thực hiện và vai trò, trách nhiệm của UNODC và CND trong một năm qua, bao gồm tất cả các vấn đề tổ chức, quản lý ngân sách và vai trò định hướng trong công tác phòng chống ma túy toàn cầu.

Khóa họp sẽ nghe báo cáo của Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB-là cơ quan có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện 3 Công ước nói trên). Ngoài phần đánh giá việc tuân thủ theo các quy định của Công ước của các quốc gia, báo cáo cũng sẽ đề cập tới những thay đổi trong lĩnh vực kiểm soát tiền chất; hoạt động hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo nhu cầu về ma túy và các chất hướng thần phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và kiểm điểm vai trò của INCB.

Riêng năm nay, Khóa họp sẽ thảo luận về vai trò của CND và của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong việc xem xét bổ sung chất mới vào danh mục các chất ma túy được kiểm soát. Nội dung này xuất phát từ việc Trung Quốc và nhiều nước ở châu Á (trong đó có Việt Nam) đã đưa chất Ketamin vào danh mục các chất ma túy cần kiểm soát ở cấp quốc gia, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc xem xét bổ sung chất này vào danh mục các chất cần kiểm soát.

Với vai trò tư vấn, WHO cho rằng tác hại của việc lạm dụng Ketamine chưa đủ rõ để đưa vào danh mục này. Vì vậy, cho đến nay, Ketamine vẫn nằm ngoài danh mục các chất cần kiểm soát ở phạm vi quốc tế. Không đồng tình, Trung Quốc đề nghị CND xem xét về việc quyết định đưa một chất vào danh mục trái với khuyến nghị của WHO.

Theo chương trình, Khóa họp xem xét 12 dự thảo Nghị quyết do các nước đề xuất. Nếu được thông qua, các dự thảo này được trình lên Hội đồng Kinh tế xã hội của Liên hợp quốc chính thức thông qua.

* Về phiên họp đặc biệt của CND58 thảo luận các vấn đề để chuẩn bị cho Kỳ họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về vấn đề ma túy toàn cầu năm 2016 (dự kiến sẽ được tổ chức lại trong 3 ngày, từ ngày 19- 21/4/2016, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ngay sau phiên họp lần thứ 59 của Ủy ban về ma túy, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3/2016).

Phiên họp đặc biệt của CND58 tập trung vào chủ đề: “Đánh giá những kết quả đạt được và những thách thức trong đấu tranh chống vấn nạn ma túy toàn cầu ở cấp quốc gia, khu vực và toàn thế giới: hướng tới tăng cường thực hiện Tuyên bố Chính trị và Kế khoạch hành động năm 2009”.

M.Hiền