Đại sứ Vũ Dũng, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) nêu rõ: "Vấn đề trọng tâm trong yêu cầu của chúng tôi là phương pháp “quy về không”, đặc biệt quy về không trong các cuộc rà soát định kỳ theo luật pháp của Mỹ. Chúng tôi cho rằng, vấn đề này đã được các Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm của WTO quyết định trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, Mỹ đã không thực hiện những báo cáo của Cơ quan phúc thẩm và tiếp tục áp dụng phương pháp "quy về không" trong các cuộc rà soát hành chính, trong đó áp dụng đối với các sản phẩm tôm của Việt Nam".

Trên thực tế, Mỹ đã không tìm thấy biên độ phá giá trong các lần rà soát thứ nhất, thứ hai và thứ ba đối với các công ty được điều tra, nhưng vẫn tiếp tục áp dụng các biên độ phá giá đối với các công ty không được điều tra bất chấp yêu cầu điều tra của các công ty này. Trong các lần rà soát hai, ba, bốn và năm, Mỹ cũng liên tục bác bỏ xem xét yêu cầu điều tra của các nhà xuất khẩu Việt Nam.

Đại sứ Vũ Dũng khẳng định, Mỹ đã lạm dụng những ngoại lệ được quy định trong điều 6.10 và điều 9.4 bằng cách từ chối thông qua các thủ tục cho phép các công ty không bán phá giá chứng minh điều này thông qua điều tra. Mỹ còn áp dụng "mức thuế toàn quốc" trái với tinh thần và lời lẽ của Hiệp định chống bán phá giá và Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam. Việc làm này là không phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ theo Hiệp định chống bán phá giá và các hiệp định khung khác của WTO.

Sau 2 cuộc tham vấn với Mỹ không thành công, Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác là theo đuổi vấn đề này tại Ban hội thẩm của DSB

T.T.