Dưới sự quản lý của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, DAP tài trợ cho các dự án phát triển quy mô nhỏ nhằm giảm thiểu những thiệt thòi mà các địa phương của Việt Nam đang gặp phải. Quỹ tài trợ của DAP dành cho các cá nhân, tổ chức chính quyền và các tổ chức phi chính phủ đang thực hiện các hoạt động phát triển tại Việt Nam trên cơ sở phi lợi nhuận.

Quỹ này cũng góp phần vào chương trình viện trợ song phương của Australia với Việt Nam. Australia hiện cung cấp một khoản viện trợ ước tính 104 triệu đô la Australia trong Chương trình Hỗ trợ Phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam giai đoạn tháng 7 năm 2008 đến hết tháng 6 năm 2009.

Năm 2008, Chính phủ Australia cũng đã hỗ trợ 12 dự án thuộc 14 tỉnh, thành phố của Việt Nam

H.C.