Trong 10 tháng qua, cơ quan điều tra Trung Quốc đã thụ lý 4.240 vụ án tham nhũng trong lĩnh vực này, chiếm 48,4% trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Ước tính, tổng số tiền bị thất thoát trong những vụ án này đã lên tới 657 triệu NDT (tương đương 87,5 triệu USD).

Có khoảng 3.039 cá nhân bị liên đới với số tiền nhận hối lộ của mỗi người dự tính vào khoảng 50.000 NDT.

Cho đến nay, 1.613 quan chức chính phủ đã phải hầu tòa và 340 người khác đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi tố.

Để đối phó với tình trạng tham nhũng tràn lan này, Tòa án tối cao Trung Quốc đã phát động một chương trình điều tra đặc biệt trong đó nhằm vào 20 vụ tham nhũng lớn

Anh Tuấn