Bộ Tư pháp Thụy Sĩ cho biết, nếu từ giờ đến tháng 9, gia đình ông Jean - Claude "Baby Doc" Duvalier không chứng minh nguồn cung hợp pháp của những tài khoản này, toàn bộ số tiền sẽ được gửi trả lại cho chính phủ đương thời ở Haiti. Số tiền 7,6 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 7,5 triệu USD được cất giấu trong các tài khoản mang tên Duvalier. Ông này hiện đang sống lưu vong cùng gia đình ở Pháp.

Trong khi đó, tại Haiti, nhiều người cáo buộc Duvalier đã tham nhũng tiền từ các quỹ phúc lợi trước khi bị lật đổ năm 1986. Trong những năm gần đây, sau hàng loạt vụ phát hiện tiền tham nhũng được gửi trong các ngân hàng của mình, chính phủ Thuỵ Sĩ đã có những quy định chặt chẽ hơn

Anh Tuấn