Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Ảnh: Reuters).

Văn phòng Tổng thống Pháp trong một tuyên bố cho biết, một nội các mới “phù hợp với định hướng mà ông Francois Hollande đã đề ra cho đất nước” sẽ được thành lập ngày trong ngày 26/8.

Trước đó, hồi tháng 5, ông Valls một mực tuyên bố chính phủ sẽ không từ chức bất chấp sự thắng lợi chấn động của Đảng mặt trận Quốc gia Cực hữu tại cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu. Vào thời điểm đó, ông Valls tuyên bố, dù Đảng Xã hội giành được số phiếu thấp nhất từ trước tới nay tại cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu nhưng chính phủ (với nhiệm lỳ 5 năm) mới bắt đầu từ năm 2012 vẫn “phải tiến về phía trước”.

Trước khi nhậm chức thủ tướng, ông Valls giữ chức Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2012-2014

Khổng Hà (theo Reuters, BBC)