Tổ chức Hòa bình Xanh từng đưa ra khuyến cáo về tình trạng nấu chảy các bảng mạch để lấy kim loại quý bởi việc này gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và cộng đồng. Dự kiến một cơ quan chuyên trách sẽ được thành lập sau cuộc họp này nhằm xử lý rác thải điện tử và máy vi tính đã qua sử dụng

T.C.