Veritas trở thành một phần của Symantec Corp vào năm 2005, sau khi công ty Mỹ bỏ ra khoản đầu tư 13,5 tỷ USD. Doanh thu từ  Veritas chiếm khoảng 40 doanh thu của Symantec.

Thỏa thuận mới đến trong khi có rất nhiều lời đồn đoán Symantec Corp đang muốn cơ cấu lại lĩnh vực hoạt động của mình gồm bảo mật và lưu trữ dữ liệu. Nguồn vốn từ thỏa thuận này sẽ giúp tập đoàn công nghệ Mỹ đầu tư vào lĩnh vực phần mềm bảo mật vốn cũng đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ những đối thủ Microsoft Corp, Intel Corp và Kaspersky Labs.

Bình Nguyễn (theo Reuters)