Theo ông Oleg Gordiyenko, robot SAR-400 Android có thể hoạt động cả trong và ngoài trạm vũ trụ quốc tế, nó sẽ thực hiện các nhiệm vụ đơn giản nhưng có mức độ nguy hiểm cao.

Đặc biệt,  robot SAR-400 Android có thể kiểm tra tàu vũ trụ cũng như đánh giá mức độ và sửa chữa tàu những công việc hiện nay đều dành cho các phi hành gia.

Robot SAR-400 Android.

Robot này nặng 144 kg và có hai cánh tay được thiết kế đặc biệt. Dự kiến trong 2 năm tới, SAR-400 android sẽ có mặt trên trạm ISS làm việc chung với một robot của Mỹ đã ở đây trước đó. Ngoài ra SAR-400 Android  có thể sẽ tham gia các nhiệm vụ tại Mặt Trăng và sao Hỏa.

Liên Xô trước đây cũng từng đưa robot lên thám hiểm mặt trăng và lên trạm vũ trụ Hòa Bình

Bình Nguyễn (theo Tiếng nói nước Nga)