Theo tài liệu mà nhà sử học Peter Martland thuộc Đại học Cambridge cung cấp cho tờ Người bảo vệ, Benito Mussolini làm việc với tư cách là thông tín viên. Vì là nhà báo nên Benito Mussolini có điều kiện đi từ Italia sang những khu vực khác trong thời gian xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 1.

Trong những chuyến đi như vậy, Benito Mussolini không chỉ viết bài mà còn gửi thông tin cho Sir Samuel Hoare, một nghị sĩ, đồng thời là một nhân viên của MI-5 tại Rome. Vào thời điểm đó, MI-5 có khoảng 100 nhân viên hoạt động tình báo tại Italia.

Ngoài nhiệm vụ làm thông tín viên, Benito Mussolini còn giúp MI-5 kêu gọi Italia tiếp tục tham gia với quân đồng minh trong cuộc chiến. Ông Peter Martland cho biết, ông đã phát hiện ra thông tin này khi nghiên cứu các tài liệu về Sir Samuel Hoare. Sau này, từ năm 1917, Benito Mussolini mới quyết định bỏ nghề báo, theo đuổi con đường chính trị

Anh Tuấn