Được biết, lực lượng an ninh Iraq đã nhận khoảng 1,5 tỷ USD bao gồm phương tiện quân sự, linh kiện máy bay, các loại vũ khí nhỏ, quân phục từ Mỹ.

Đây được coi là bước đi lớn trong việc tái thiết và đẩy mạnh lực lượng an ninh Iraq cũng như củng cố khả năng tự vệ của mình trong tiến trình chuyển giao quyền lực từ lực lượng liên quân sang Chính phủ theo Thỏa thuận An ninh giữa Iraq và Mỹ

P.A.