Những sinh viên này sẽ học tập trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quản trị kinh doanh, nông nghiệp, nghiên cứu môi trường, y tế, giáo dục và nhân chủng học tại khoảng 30 trường đại học, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Học viện Ngoại giao Việt Nam, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy và Công ty FPT Việt Nam.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman nói: “Tôi tin rằng các sinh viên của Chương trình Colombo mới sẽ trở về Australia với những hiểu biết sâu sắc về Việt Nam cũng như những tình bạn mới và những điều này sẽ giúp các em đóng góp vào mối quan hệ đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Australia và Việt Nam”.

Được biết, Chương trình Colombo mới là một sáng kiến quan trọng của Chính phủ Australia nhằm gia tăng số lượng sinh viên Australia thực hiện một phần chương trình học tập của họ tại các nước trong khu vực.

H.Chi