Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G-7 đã tập trung bàn thảo về những quy định để có thể đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới, cùng những biện pháp để ngăn chặn việc bảo hộ mậu dịch. Họ cũng cam kết phối hợp hỗ trợ tăng trưởng và việc làm, củng cố hệ thống ngân hàng để thế giới có thể vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. G-7 cũng trao đổi về những biện pháp được đưa ra trong các gói kích thích kinh tế của mỗi nước và tìm kiếm sự nhất trí chung trong các biện pháp tiếp theo, bao gồm cả việc lập ra những quy định mới cho ngành tài chính toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Đức Peer Steinbrueck cảnh báo, thế giới không nên lặp lại sai lầm của những năm 30 thế kỷ trước và tình hình chỉ được cải thiện khi nào niềm tin được phục hồi giữa các định chế tài chính quốc tế...

T.C

T.C.