Trước đó ông Roh Moo-hyun đã thông qua luật sư gửi một bản tường trình dài 16 trang, nhưng bị cơ quan chức năng cho là sơ sài và không đầy đủ.

Tính đến nay có nhiều người thân và thuộc hạ cũ của ông Roh Moo-hyun bị bắt và thẩm vấn xung quanh những cáo buộc tham nhũng. Jung Sang-moon, một phụ tá thân cận của ông Roh Moo-hyun mới bị bắt vì cáo buộc tham nhũng.

Trước đó vợ và con trai của ông Roh Moo-hyun cũng đã bị chất vấn xung quanh vấn đề này.

Ông Roh Moo-hyun trở thành cựu Tổng thống thứ 3 phải trả lời chất vấn của cơ quan kiểm sát

P.A.