Ngày 21/4, ông sẽ điều hành "Hội nghị kinh tế Đức-Việt lần thứ nhất về chủ đề biến đổi khí hậu và năng lượng". Hội nghị kinh tế Đức-Việt lần thứ nhất sẽ là một đỉnh điểm trong "Năm Đức tại Việt Nam". Hội nghị do tập đoàn Siemens AG hỗ trợ và Phòng thương mại và công nghiệp Đức ở nước ngoài (German Industry and Commerce) tổ chức.

Dự kiến, sẽ có hơn 200 khách mời từ chính giới và kinh tế tham dự hội nghị. Trọng tâm của cuộc thảo luận sẽ là những triển vọng kinh doanh của các công ty Đức và châu Âu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khí hậu/năng lượng. Hội nghị kéo dài trong nửa ngày và sẽ kết thúc bằng một cuộc thảo luận về chủ đề Hợp tác Đức-Việt về biến đổi khí hậu và năng lượng.

Sau hội nghị nguyên Thủ tướng Schrder sẽ có bài nói chuyện tại Trường Đại học Việt - Đức và gặp gỡ với sinh viên của trường. Năm 2010 là năm có ý nghĩa rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Đức. Hai Chính phủ đã thỏa thuận tổ chức "Năm Đức - Việt 2010". Viện Goethe được ủy nhiệm tổ chức hơn 50 hoạt động với nhiều lĩnh vực khác nhau trong khuôn khổ chương trình "Năm Đức tại Việt Nam"

H.C.