Tại hội nghị này, Malaysia sẽ chia sẻ với các quốc gia thành viên ASEAN khác về 8 ưu tiên của mình cho ASEAN khi giữ cương vị chủ tịch luân phiên của khối này, trong đó có ưu tiên thúc đẩy chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN, phát triển Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN cùng Những tài liệu kèm theo, hướng ASEAN gần gũi hơn với các dân tộc, tăng cường phát triển các công ty vừa và nhỏ, đồng thời mở rộng thương mại và đầu tư trong ASEAN thông qua các dự án đầu tư và thương mại xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, vốn chứng kiến những căng thăng leo thang trong năm qua và được coi là vấn đề phức tạp đối với khu vực, cũng được đưa ra thảo luận tại hội nghị.

Được biết, ASEAN và Trung Quốc đang cam kết hợp tác hướng đến việc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), song mục tiêu của COC không phải là giải quyết những tuyên bố chủ quyền chồng lấn, thay vào đó, ASEAN hướng đến và khuyến khích các giải pháp hòa bình.

H.Chi