Toàn bộ số ma tuý này được một nghiệp đoàn buôn bán ở Canada phân phối tới Australia, New Zealand, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Ước tính, chỉ trong vòng một tháng qua, tổ chức này đã vận chuyển trót lọt 600kg cocaine, 83kg ma tuý tổng hợp và 1.200kg nguyên liệu thô để sản xuất ma tuý.

Trong số 40 người bị bắt có 14 người Canada, số còn lại mang quốc tịch Australia và một số người châu Á mới định cư ở Sydney và Melbourne

A.T.