Phan Việt Quang chịu trách nhiệm bán hàng và thu tiền bán hàng tuyến Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp. Còn Lê Hữu Mộng Linh là Kế toán công nợ quản lý thu nợ của tuyến: Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp. Tháng 6-2011, lãnh đạo CoduPha Cần Thơ phát hiện báo cáo công nợ của Linh có số dư công nợ cao bất thường nên tiến hành kiểm tra chi tiết công nợ của một số nhà thuốc. Qua đó phát hiện Linh đã chuyển tiền thu được từ nhà thuốc này sang nhà thuốc khác để làm giảm công nợ, với mục đích để công ty tiếp tục xuất hàng cho các khách hàng thuộc địa bàn của Linh quản lý. Lập tổ đi đối chiếu công nợ với khách hàng của địa bàn do Linh phụ trách kế toán công nợ thì công ty phát hiện thất thoát số tiền trên 3,133 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, Linh đã tự ý chỉnh, chuyển làm sai lệch số liệu công nợ nhằm chiếm đoạt của công ty trên 880 triệu đồng. Khi phát hiện Quang thu tiền của khách hàng không nộp về CoduPha Cần Thơ mà để tiêu xài cá nhân (Quang đã chiếm đoạt gần 815 triệu đồng), Linh đã không báo cáo để kiểm tra ngăn chặn mà còn chỉnh sửa số liệu công nợ của khách hàng tạo điều kiện cho Quang thực hiện trót lọt hành vi tham ô. Ngoài hành vi tham ô, việc làm sai lệch số liệu công nợ của Linh còn gây thất thoát cho CoduPha trên 1,325 tỷ đồng.

Binh Huyền