Đây là những đối tượng thường xuyên đứng tại các quán cà phê để cảnh giới lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cho các xe tải chở hàng hóa tải trọng để né tránh việc kiểm tra, kiểm soát vi phạm. 

Khi thấy lực lượng CSGT tuần tra tuyến đường, khu vực nào thì chúng dùng điện thoại, điện cho chủ phương tiện để họ trốn tránh. Mỗi lần thông báo như vậy, chủ phương tiện sẽ trả tiền công từ 50.000đ đến 100.000đ.


T.Nhung - M.Nhật