Ngày 16/12/2010, BIDV Cà Mau ký Hợp đồng tín dụng số 44/2010/HĐ, cho Công ty TNHH Cát Vàng vay 9 tỷ đồng, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 17,5%/năm để Công ty này thực hiện hợp đồng đã ký với Công ty Khánh Luân ngày 30/10/2010 mua 200.000m3 cát san lấp.

Để được khoản vay vừa kể, trong hồ sơ vay của Công ty TNHH Cát Vàng có Chứng thư bảo lãnh số 1091/NHPT.MHA-CTBL do lãnh đạo VDB Minh Hải ban hành.

Thế nhưng sau khi được phát vay, ông Dân không thực hiện đúng hợp đồng. BIDV Cà Mau nhiều lần yêu cầu thanh toán nợ thì Công ty TNHH Cát Vàng chỉ trả nợ được… 17 triệu đồng; và kỳ kèo không trả số tiền còn lại là 8,983 tỷ đồng cùng lãi hơn 4 tỷ đồng.

Trước thực tế như vừa kể, BIDV Cà Mau đã đề nghị VDB Minh Hải – với tư cách là đơn vị ban hành chứng thư cho Công ty TNHH Cát Vàng, đứng ra “gánh” khoản nợ còn lại. Tuy nhiên, phía VDB Minh Hải viện lý do Công ty TNHH Cát Vàng đã sử dụng đồng vốn vay không đúng mục đích như hợp hồng đã ký với BIDV Cà Mau nên không chịu trách nhiệm trước khoản nợ này.

BIDV Cà Mau sau đó đã có đơn khởi kiện Công ty TNHH Cát Vàng và TAND huyện Cái Nước đã thụ lý.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên buộc Công ty TNHH Cát Vàng trả hơn 13 tỷ đồng cho BIDV Cà Mau vốn và lãi. Điều kiện kèm theo là nếu Công ty TNHH Cát Vàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì VDB Minh Hải phải “gánh” số nợ vừa kể

Binh Huyền