Ông Huỳnh Nam Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT MHB) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Ngoài ra, 15 bị can khác (phần lớn là cựu lãnh đạo, cán bộ MHB) cũng bị truy tố về một trong hai tội danh nói trên.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến 2014, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc MHB, thông qua việc họp hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (Hội đồng ALCO) của MHB thống nhất chủ trương cho phép Sở Giao dịch MHB chuyển 4.975 tỷ đồng cho Công ty MHBS để hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, thực chất của việc này là MHBS đem số tiền nói trên gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB và mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB.

Công ty MHBS đã sử dụng 3.357  tỷ đồng gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống MHB để hưởng lãi suất với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng, đã thanh toán được gơn 18 tỷ đồng, còn lại gần 27 tỷ đồng gây thiệt hại cho MHB.

Ngoài ra, dàn lãnh đạo MHB đã sử dụng hơn 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỷ đồng ký các thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua, bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB thông qua các công ty trung gian.

Việc môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ quay vòng giữa MBH, MHBS và các công ty trung gian dẫn đến MHB bị thiệt hại, đồng thời không có khả năng thanh toán 272 tỷ đồng tiền gốc.

Cáo trạng xác định tổng số tiền gây thiệt hại cho MHB là hơn 349 tỷ đồng, trong đó bị can Huỳnh Nam Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị can khác hưởng từ 151 đến 930 triệu đồng.

Để tạo doanh thu cho MHBS, bị can Lữ Thị Thanh Bình (TGĐ Công ty MHBS) đã có chủ trương tận dụng giá mua bán chênh lệch trong ngày, giao dịch quay vòng giữa tài khoản tự doanh đã đăng ký và dùng tài khoản cá nhân.

Từ tháng 8-2008 đến tháng 12-2012, MHBS đã sử dụng nguồn vốn của công ty để giao dịch tự doanh, gây thiệt hại hơn 65 tỷ đồng của MHB.

Cũng theo cáo trạng, các bị can khác là thành viên Hội đồng ALCO đã tham gia họp và đồng ý chủ trương cho phép Sở Giao dịch MHB chuyển tiền cho MHBS thực hiện đầu tư mua, bán trái phiếu Chính phủ nhưng thực hiện không hết chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc quản lý vốn Nhà nước dẫn đến để MHBS sử dụng vốn không đúng mục đích, làm trái quy định pháp luật.

Đào Minh Khoa