Mặc dù không có chức năng tuyển dụng, đưa người sang Cộng hòa Síp lao động, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2014, bà Trần Thị Thắng đã nhận số tiền xấp xỉ 2,6 tỷ đồng của 29 người để đưa số người này sang Cộng hòa Síp lao động, trong số đó đã có 11 trường hợp xuất cảnh sang Cộng hòa Sip.

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Thắng.

Tuy nhiên, điều kiện làm việc và thu nhập tại Cộng hòa Sip không như những gì mà bà Thắng và Cường từng cam kết. Cụ thể, người lao động không được ký hợp đồng lao động, không được trả lương; nhiều trường hợp đã phải ra trình diện với cơ quan Công an nước sở tại hoặc tìm cách liên hệ với gia đình, người thân ở trong nước nhờ can thiệp bằng con đường ngoại giao để được trở về nước.

Nguyễn Chung