Nội dung tập huấn tập, gồm: Luật xử lý vi phạm hành chính; các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành về Luật xử lý vi phạm hành chính; quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; chế độ áp dụng biện phạm xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn; quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Qua lớp tập huấn nhằm giúp lực lượng Công an các đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, nắm vững các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để áp dụng vào thực tiễn công tác, không để xảy ra sai sót trong việc xử lý vi phạm hành chính

Nhân Sơn