Ngày 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long giao Giám đốc Công an tỉnh xác định vụ việc, làm rõ diện tích, đối tượng khai thác than trái phép tại khoảnh 2, tiểu khu 62, xã Tân Dân (thuộc rừng phòng hộ Yên Lập), đề xuất xử lý đối với phương tiện, thiết bị thu giữ và trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11/11.

Trước đó, vào đêm 27 và ngày 28/10, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh bất ngờ kiểm tra thực tế, phát hiện tình trạng khai thác than trái phép tại khoảnh 2, tiểu khu 62, xã Tân Dân diễn ra phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát toàn bộ diện tích khai thác mỏ đã được giao, lập phương án hoàn nguyên môi trường tại khu vực; tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Lập tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng khai thác than trái phép trong khu vực rừng phòng hộ Yên Lập. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc để xảy ra khai thác than trái phép tại khoảnh 2, tiểu khu 62 xã Tân Dân; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11.

Đối với UBND huyện Hoành Bồ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của ngành than trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than trái phép.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Hoành Bồ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu UBND huyện và xã Tân Dân và các cá nhân liên quan vì để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép tại khoảnh 2, tiểu khu 62 xã Tân Dân.

Trước mắt UBND huyện tạm đình chỉ công tác điều hành của Chủ tịch UBND xã Tân Dân để kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép tại vị trí trên. Đề xuất biện pháp và phương hướng khắc phục để đảm bảo không để tình trạng khai thác than trái phép xảy ra trên địa bàn.

Văn Thịnh - Đ.H