Trong 10 năm qua, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, nhất là Chỉ thị 09 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới", Thành ủy, UBND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản giữ gìn ANTT, trong đó có 18 tổ "Tự quản kiểm soát phòng chống ma túy", 32 câu lạc bộ phòng chống ma túy do Hội Cựu chiến binh và Phụ nữ đảm nhận, 2 mô hình xã không có ma túy, 34 mô hình thôn, xóm, tổ dân phố không có ma túy…

Nhân dân đã cung cấp cho Công an TP Thái Bình hàng ngàn nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra giải quyết 1.913 vụ vi phạm pháp luật và phạm pháp hình sự, xử lý 3.527 đối tượng, triệt xóa 150 ổ nhóm tội phạm, giải quyết 90 lượt địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Qua các phong trào thi đua, đã có 207 lượt tập thể, 397 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

T.H.