Tại buổi làm việc, Công an huyện đã phổ biến Nghị quyết 02 của Huyện ủy Ba Tơ về công tác phòng, chống tư tưởng nghi kỵ cầm đồ thuốc độc trong đồng bào dân tộc Hre; tuyên truyền bằng những hình ảnh về những vụ cầm đồ thuốc độc gây chết người, cũng như những vụ thầy cúng, thầy bói bị bắt vì bịa chuyện hủ tục cầm đồ thuốc độc để lừa đảo.

Qua đó, Công an huyện cho số thầy cúng, thầy bói này ký cam kết chống tư tưởng mê tín dị đoan, nghi kỵ cầm đồ thuốc độc trong đồng bào dân tộc Hre; không hành nghề bói toán, chữa bệnh lừa đảo người dân...

Thành Sự