2 ống dẫn nước thải ra sông có đường kính 110mm, được chôn ngầm qua đường liên huyện. Được biết, xưởng giặt của Công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 11/2014 với 3 máy giặt công nghiệp, trung bình mỗi ngày xả ra môi trường khoảng 100m³ nước thải không qua xử lý.

Phương Huyền