Theo cáo trạng, Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh được thành lập vào năm 2004 có trụ sở chính đặt tại thị xã Tây Ninh (Tây Ninh) và chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.

Bị cáo Hải tại phiên tòa.

Năm 2009, Nguyễn Tuấn Hải được nhận vào làm việc tại bộ phận tài chính kế toán của công ty với nhiệm vụ theo dõi công nợ, các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng, lập ủy nhiệm chi, trả tiền cho nhà cung cấp và cập nhật chứng từ, hóa đơn vào phần mềm máy tính phục vụ công ty quản lý. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 6/2010 đến tháng 10/2011, Hải đã chiếm đoạt gần 24,5 tỷ đồng của công ty và hai chi nhánh của một ngân hàng. Hải khai toàn bộ số tiền được anh ta sử dụng vào việc tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet và bị thua hết.

A.Huy