Qua rà soát, tập trung kiểm tra lại các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn rơi vãi, sót lại sau chiến tranh, lưu hành trong nhân dân, các điểm mua bán phế liệu… lực lượng đã thu hồi 339 khẩu vũ khí quân dụng, 35 khẩu Col 45, carbin, M16 do nhân dân tự nguyện giao nộp, 107 công cụ hỗ trợ, 254 khẩu súng tự chế, 63 vũ khí thô sơ, 18 khẩu súng hơi và súng săn, 200 viên đạn các loại.

Văn Vĩnh