Nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tình hình phế liệu nhập khẩu đã được Tổng cục Hải quan triển khai. Trong đó, có việc yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm soát chặt chẽ, nếu nghi ngờ là rác thải, cơ quan Hải quan thực hiện khám xét và thực hiện cưỡng chế luôn với các hãng vận tải, buộc tái xuất.

Tiếp tục quản lý chặt hàng hóa là phế liệu, đã qua sử dụng có đặc trưng của phế liệu tồn đọng.

Đồng thời, tiếp tục quản lý chặt hàng hóa là phế liệu, hàng hóa đã qua sử dụng có đặc trưng của phế liệu tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng này trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Tính đến hết tháng 6-2019, số lượng container khai báo trên manifest là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam đã được hãng tàu vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam là 503 container.

Hiện, việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển vẫn đang được các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp.

L. Hiệp