Qua đó tìm nguyên nhân, và làm rõ trách nhiệm của những tập thể, cá nhân đã để Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa) xả thải làm nhiễm độc biển gây thiệt hại vô cùng lớn cho người dân 4 tỉnh ở miền Trung trong thời gian qua.

Được biết, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã họp bàn và thống nhất sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát hệ thống xả thải của Formosa.

Lam Hồng