Các đối tượng trên khai nhận đã có hành vi tiếp tay cho các đối tượng trốn đi nước ngoài theo đường dây do Ksor Đên cầm đầu (hiện đang ở Thái Lan). Các đối tượng trên đã tuyên truyền, lôi kéo và thu tiền của 5 người trốn đi nước ngoài.

Hành vi của các đối tượng lẽ ra phải xử lý hình sự, nhưng nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, Công an TP Pleiku đã đưa các đối tượng trên trở về hòa nhập với cộng đồng, giao cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục

N.Như