Thực hiện Quyết định của UBND huyện Đắk Rlấp về việc di dời tài sản đối với 78 hộ tiểu thương đang kinh doanh bên ngoài nhà lồng A, B chợ Quảng Tín vào chợ tạm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sáng 11/4/2015 đồng chí Nguyễn Văn Sáng - Phó trưởng Công an xã Quảng Tín cùng 2 đồng chí trong tổ công tác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ niêm yết theo kế hoạch tại chợ Quảng Tín.

Bà Nguyễn Thị Tuyết.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Tuyết đã tới dùng tay hất bảng niêm yết. Mặc dù đồng chí Sáng đã giải thích và yêu cầu bà Tuyết không được hất bảng niêm yết nhưng bà Tuyết không nghe mà còn chửi bới, xúc phạm lực lượng Công an. Không dừng lại ở đó, bà Tuyết tiếp tục dùng tay tát và đánh vào mặt đồng chí Sáng.

Quỳnh Bình