Thực hiện dự án thay thế công tơ và sửa chữa tối thiểu lưới điện hạ thế nông thôn sau tiếp nhận (giai đoạn 1) của các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn, Công ty Điện lực Phú Thọ đã ký hợp đồng thuê công ty TNHH xây dựng điện nước ở phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, do Nguyễn Bảo Thành làm Giám đốc, thi công.

Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Bảo Thành không thi công phần thay thế dây cáp điện, mà chỉ đảm nhận việc cung cấp vật tư, còn giao lại toàn bộ cho Điện lực Tân Sơn thi công để hưởng chênh lệch. Sau khi nhận vật tư của Nguyễn Bảo Thành, Trần Đại Hùng đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền chuyển toàn bộ số vật tư trên về nhà riêng cất giấu rồi bán lấy tiền chia nhau.

Tổng số tiền các đối tượng có liên quan chiếm đoạt là hơn 328 triệu đồng.

Nguyễn Chung