Trong 5 ngày, các học viên sẽ được các chuyên gia người Pháp và Việt Nam đào tạo các nội dung về nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống sản xuất và mua bán rượu giả. Được biết, FSP - Mêkông là chương trình dự án “Hỗ trợ các cơ quan hữu quan Việt Nam trong đấu tranh chống hàng giả có tác hại đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của người dân tại tiểu vùng sông Mêkông” do Chính phủ Pháp tài trợ

Thành Nam